Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αφίσα ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου επιλογής υποψηφίων, το ΔΠΜΣ καλεί εκ νέου τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι αιτήσεις γίνονται αρχικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του προγράμματος (msc-entrepreneurship.uth.gr) ενώ οι πλήρεις φάκελοι υποψηφιότητας παραδίδονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, στις 15:00. Όσοι/ες προ-επιλεγούν θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη μέσω Skype την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020.


Εκτύπωση   Email