Μαθήματα

2ο Εξάμηνο

Δυναμική ατόμων, ομάδων και οργανισμών (Επιλογής)

  1. Δυναμική ατόμων, ομάδων και οργανισμών

Ανάπτυξη Προϊόντων, Υπηρεσιών και Συστημάτων (Επιλογής)

  1. Ανάπτυξη Προϊόντων, Υπηρεσιών και Συστημάτων

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Υποχρεωτικό)

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Υποχρεωτικό)

Διοίκηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Επιλογής)

  1. Διοίκηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας