Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

Συμπεριφορά Καταναλωτή και Μάρκετινγκ (Επιλογής)

  1. Συμπεριφορά Καταναλωτή και Μάρκετινγκ

Διοίκηση Λειτουργιών και Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας (Επιλογής)

  1. Διοίκηση Λειτουργιών και Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας

Επιχειρηματική Στρατηγική (Υποχρεωτικό)

Επιχειρηματική Στρατηγική (1ο εξάμηνο Υ)

Τεχνολογική Στρατηγική (Επιλογής)

  1. Τεχνολογική Στρατηγική