New website for the MSc

New website for the MSc

Η νέα ιστοσελίδα του ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα έχει βγει στον αέρα και σκοπεύει να πληροφορήσει τους φοτητές του ΠΜΣ με ότι πρέπει να ξέρουν για το μεταπτυχιακό που έχουν επιλέξει!


Print   Email