Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις ανά θεματική κατηγορία

Γενικές πληροφορίες – Πρόγραμμα Σπουδών

Ποιος είναι ο σκοπός του ΔΠΜΣ;

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον, πολλαπλών προκλήσεων, ραγδαίων μετασχηματισμών, δομικών ανισορροπιών, σημαντικών ευκαιριών αλλά και μεγάλων κινδύνων.

Ποιοι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί;
Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;
Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός εισακτέων;
Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο;
Ποια είναι η διάρκεια σπουδών του ΔΠΜΣ;
Πότε θα διεξάγονται τα μαθήματα;
Που θα διεξάγονται τα μαθήματα;
Υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης;

Διαδικασία αίτησης

Πότε γίνονται οι αιτήσεις στο ΔΠΜΣ;

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την έκδοση του ΦΕΚ ίδρυσης του ΔΠΜΣ, το οποίο αναμένεται έως τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Παρακαλούμε παρακολουθείτε την αρχική μας ιστοσελίδα για σχετική ανακοίνωση!

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Πώς υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
Εγγραφή στο ΔΠΜΣ

Τέλη φοίτησης

Σε τι ποσό ανέρχονται τα τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ;

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ είναι 3300€ (τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ).

Πως γίνεται η καταβολή των τελών φοίτησης;
Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής των τελών φοίτησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ;

Υποτροφίες

Παρέχονται υποτροφίες;

Χορηγούνται υποτροφίες μερικής απαλλαγής διδάκτρων λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια. Η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης γίνεται με βάση το μέσο όρο βαθμών στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Ο αριθμός των υποτροφιών εξαρτάται από τα έσοδα του ΔΠΜΣ και την τελική απόφαση λαμβάνει η ΕΔΕ.

Πότε δικαιούται κάποιος/α απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης;
Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ χορηγείται υποτροφία;

Φοιτητικές παροχές

Ποιες είναι οι παροχές προς τους φοιτητές του ΠΜΣ;
  • Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο) 
  • Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη εφόσον δεν έχουν 
  • Σίτιση στη φοιτητική λέσχη 
  • Πρόσβαση στις Πληροφοριακές Πηγές των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και κάρτα μέλους δανεισμού 
  • Ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-mail) 
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο (τα κτίρια διαθέτουν free WI-FI) 
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο από εξωτερικό πάροχο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Π.Θ. και ΤΕΙ Θεσσαλίας από τον υπολογιστή τους μέσω VPN. Περισσότερες πληροφορίες στο it.uth.gr