Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις ανά θεματική κατηγορία

Γενικές πληροφορίες – Πρόγραμμα Σπουδών

Ποιος είναι ο σκοπός του ΔΠΜΣ;

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον, πολλαπλών προκλήσεων, ραγδαίων μετασχηματισμών, δομικών ανισορροπιών, σημαντικών ευκαιριών αλλά και μεγάλων κινδύνων.

Ποιοι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί;
Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;
Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός εισακτέων;
Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο;
Ποια είναι η διάρκεια σπουδών του ΔΠΜΣ;
Πότε θα διεξάγονται τα μαθήματα;
Που θα διεξάγονται τα μαθήματα;
Υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης;

Διαδικασία αίτησης

Πότε γίνονται οι αιτήσεις στο ΔΠΜΣ;

Οι αιτήσεις ξεκινούν συνήθως τον Απρίλιο ή τον Μάιο κάθε ημερολογιακού έτους. Παρακαλούμε παρακολουθείτε την αρχική μας ιστοσελίδα για σχετική ανακοίνωση!

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Πώς υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
Εγγραφή στο ΔΠΜΣ

Τέλη φοίτησης

Σε τι ποσό ανέρχονται τα τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ;

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ είναι 3300€ (τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ).

Πως γίνεται η καταβολή των τελών φοίτησης;
Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής των τελών φοίτησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ;

Υποτροφίες

Παρέχονται υποτροφίες;

Χορηγούνται υποτροφίες μερικής απαλλαγής διδάκτρων λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια. Η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης γίνεται με βάση το μέσο όρο βαθμών στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Ο αριθμός των υποτροφιών εξαρτάται από τα έσοδα του ΔΠΜΣ και την τελική απόφαση λαμβάνει η ΕΔΕ.

Πότε δικαιούται κάποιος/α απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης;
Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ χορηγείται υποτροφία;

Φοιτητικές παροχές

Ποιες είναι οι παροχές προς τους φοιτητές του ΠΜΣ;
  • Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο) 
  • Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη εφόσον δεν έχουν 
  • Σίτιση στη φοιτητική λέσχη 
  • Πρόσβαση στις Πληροφοριακές Πηγές των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και κάρτα μέλους δανεισμού 
  • Ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-mail) 
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο (τα κτίρια διαθέτουν free WI-FI) 
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο από εξωτερικό πάροχο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Π.Θ. από τον υπολογιστή τους μέσω VPN. Περισσότερες πληροφορίες στο it.uth.gr