Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Π.Θ.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.Θ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Διεύθυνση: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών [κτίριο Ματσάγγου] / «Εργαστήριο Διοίκησης» / 2ος Όροφος / 28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος, ΤΚ 38333

Τηλέφωνο: 24210 74876

email: msc-entrepreneurship@uth.gr

Φόρμα επικοινωνίας