Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Π.Θ.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.Θ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα

Τηλέφωνο: 24210 74876

email: msc-entrepreneurship@uth.gr

Φόρμα επικοινωνίας