Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου | Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021


Παρασκευή

  • 17.00-20.00 Τεχνολογική Στρατηγική (Ε)
  • 20.00-21.00 Ομιλίες Προσκεκλημένων από τον επιχειρηματικό κόσμο


Σάββατο

  • 09.00-12.00 Διοίκηση Λειτουργιών & Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας (Ε)
  • 12.30-15.30 Επιχειρηματική Στρατηγική (Υ)
  • 16.00-19.00 Διοίκηση Μάρκας (Branding) (Ε)


Υ = Υποχρεωτικό
Ε = Επιλογής


Εκτύπωση   Email